Teadus- ja koostööpartnerid

Õkomuld OÜ – koostööpartner. Toodab Biohuumust veisesõnnikust. Ussitõug “Staratel”

OÜ Massu Mõisa Tallid – koostööpartner

Eesti Taimekasvatuse Instituut – kasvusubstraatide uuringud, taimkatsete läbiviimine
Eesti Maaülikool – kompostimine – konsultatsioonid, koolitused, katsed
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž– vihmausside füsioloogia, konsultatsioonid ja koolitused.