Skip to content

Meie eesmärgiks on pakkuda taimekasvatusega tegelejatele parimat looduslikku väetist – biohuumust ehk vermikomposti, vähendamaks intensiivpõllumajanduse poolt tekitatud negatiivset koormust keskkonnale.

Meie missioon on vermikomposti kasutamise tõstmine taimekasvatuses. Taimekasvataja teadlikuse tõstmine biohuumuse kasutusviisidest ja kasulikkusest, et anda paljudele võimalus kasutada seda keskkonnasäästlikku mullaparandusainet.

2020.aastast alates kuulub Ussimo kaubamärk Kobrit OÜ-le.

Kobrit OÜ on põllumajandusettevõtte, mis käitleb veisesõnnikut, kasutades kompostimise ja vermikompostimise meetodeid, et luua kvaliteetset vermikomposti e. biohuumust nii tahkel kui ka vedelal kujul. Kõik tooted on valmistatud 100% naturaalset materjalist. Tegevusluba 04/ABP/OV01

 

Alates 2022 aastal otsustasime oma äristrateegias spetsialiseeruda väikepakendite müügile ning oleme otsustanud ärinime muuta meie kõige tugevama brändi järgi, milleks on Ussimo. Alates 2022 aastast saab Ussimo tooteid osta ettevõttelt Ussimo OÜ.

Ussimo - stressivaba elu Sinu taimedele