Skip to content

Teabematerjalid

Läbi viidud koolitused:

1. Vermikompostimise algtõed. 26.05.2014
2. Vermikompostimise jätkukoolitus 26.09.2014
3. Kompostimine, kvaliteedinõuded ja seadusandlus 24.10.2014
4. Muld ja kompost. 07.11.2014

Koolitused aitasid läbi viia:
Virtsu Arenguselts MTÜ  www.virtsu.ee
Haeska Külaselts MTÜ
MTÜ Eesti Vihmaussi Kasvatajate ja Biohuumuse Tootjate Liit (EVKBTL)
www.biohuumus.ee

EVKBTL -ga koostöös oleme kutsunud esinema lektori Valgevene Teadus – Tootmiskoonisest „Bioressursside Teaduslik ja Praktiline Keskus”. Et Valgevenes on biohuumuse tootmise ja kasutusalade uurimisega tegeletud pikka aega on plaanis ka vastukülaskäik.